Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Slatina

2.

Důvod a způsob založení

Obec Slatina vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Věra Kadrmasová - starostka, ohlašovna
Jitka Svatošová - místostarosta
Ivana Knytlová - účetní
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Slatina
Slatina 22
566 01 Vysoké Mýto

Telefon:      
Kancelář starosty: 465 424 389 mobil: 724 179 593
Kancelář: 465 424 389    
Fax: --    
E-mail: slatina.ou@tiscali.cz
Internet. stránky: www.ou-slatina.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Slatina
Slatina 22
566 01 Vysoké Mýto

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Slatina
Slatina 22
566 01 Vysoké Mýto

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí, Středa  -- 13:00 - 17:00  
Úterý, Čtvrtek 09:00 - 12:00 --  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 424 389
Fax: --
Kancelář starosty
Tel: 465 424 389
Mobil: 724 179 593
e-mail: slatina.ou@tiscali.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: --

4.6.

Adresa internetové stránky

www.ou-slatina.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

slatina.ou@tiscali.cz

4.8.

Další elektronické adresy

verka.zelinkova@seznam.cz
 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
číslo účtu/kód banky: 26129611/0100

6.

00279510

7.

DIČ

--

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet 2017

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání podle zák. č. 106/1999 Sb.

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Slatina
 

- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Slatina

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Slatina vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Slatina poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 ke stažení zde