Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

 

O B ECNÍ   ÚŘAD   SLATINA

Sídlo : Obecní úřad Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00279510

tel.: 468 003 240, mobil: 724 179 593, e-mail:slatina.ou@tiscali.cz, http://www.ou-slatina.cz

             

 

      Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

                     pro volby do zastupitelstva obce Slatina

                         konané ve dnech 5. a 6. Října 2018

        

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

stanovuji

 

pro volby do zastupitelstva obce Slatina konané ve dnech 5. a 6. října 2018 minimální počet členů okrskové volební komise

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu  6  členů,

 

 

 

 

 

 

V Slatině   dne 6.8.2018 ………………………………

                          Věra Kadrmasová v.r.

                                                                                            starostka

                                             

Datum sejmutí: 1. 11. 2018 Zodpovídá: Jitka Bezdíčková