Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Program obnovy obce Slatina - aktualizace č. 2

zde ke stažení

Program obnovy Obce Slatina 2011 – 2014

AKTUALIZACE č.2

 

 

Rok 2011: Oprava chodníků v obci – I. etapa – čerpání z POV

                     Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, dětské stanové městečko – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje

 

Rok 2012: Pořízení dvou autobusových zastávek – čerpání z POV

                     Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, dětské kulturní akce – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje

                     Rekonstrukce silnice v dolní části obce – podpora z PRV

 

Rok 2013: Oprava chodníků v obci – II. etapa – čerpání z POV

                     Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, akce pro děti – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje

                     Výstavba 12 RD, vybudování sítí. Ošetření stromové aleje pro bezpečnou výstavbu RD. Čerpání z POV, případně z OPŽP

 

ROK 2014: Zateplení obecního úřadu – podpora z OPŽP,respektive z programu Zelená úsporám

                     Oprava hřbitovní zdi a márnice – čerpání z MAS nad Orlicí

                     Pořádání kulturních akcí v obci: Sraz rodáků. Výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, akce pro děti – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje

                     Rekonstrukce místní komunikace p.č. 589/2 – čerpání z POV a z

                     vlastních prostředků (přesunuto z r.2012 z finančních důvodů)

                    

 

 

Závěr: Aktualizaci č.2 Místního programu venkova Obce Slatina schválilo zastupitelstvo obce dne 9.9 2013 usnesením č.7/2013 a tento program může být nadále aktualizován, měněn či doplňován pouze s jeho souhlasem.

Datum sejmutí: 17. 11. 2013 Zodpovídá: Jitka Bezdíčková