Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Program obnovy obce Slatina - aktualizace č. 1

zde ke stažení

 

Program obnovy Obce Slatina 2011 – 2014
AKTUALIZACE č.1
 
 
Rok 2011:
Oprava chodníků v obci – I. etapa – čerpání z POV
Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, dětské stanové městečko – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje
 
Rok 2012:
Pořízení dvou autobusových zastávek – čerpání z POV
Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, dětské kulturní akce – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje
Rekonstrukce silnice v dolní části obce – podpora z PRV
 
Rok 2013:
Oprava chodníků v obci – II. etapa – čerpání z POV
Pořádání kulturních akcí v obci: setkání seniorů s hudbou, výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, akce pro děti – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje
Výstavba 12 RD, vybudování sítí. Ošetření stromové aleje pro bezpečnou výstavbu RD. Čerpání z POV, případně z OPŽP
 
ROK 2014:
Zateplení obecního úřadu – podpora z OPŽP,respektive z programu Zelená úsporám
Oprava hřbitovní zdi a márnice – čerpání z POV
Pořádání kulturních akcí v obci: Sraz rodáků. Výstava ČSCH Slatina, hasičský bál, akce pro děti – financování z vlastních prostředků obce, případně z grantů Pardubického kraje
 
 
Závěr: Aktualizaci č.1 Místního programu venkova Obce Slatina schválilo zastupitelstvo obce dne 17.9 2012 usnesením č.10/2012 a tento program může být nadále aktualizován, měněn či doplňován pouze s jeho souhlasem.
Datum sejmutí: 20. 10. 2012 Zodpovídá: Jitka Bezdíčková