Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Aktualizované údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N. ORLICÍ,

SMETANOVA 43/1, 562 16 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Obec Slatina 22

56601 Slatina

VÁŠ DOPIS ZN.:

IJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/HUO/1273/2017-HUOM

VYŘIZUJE: Kunertová Stanislava

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 465 385 537

E-MAIL: Stanislava.Kunertova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

DATUM: 14. 2. 2017

Vážená paní starostko,

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona

č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen

„Úřad“) aktualizované údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou

označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést

v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup

a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.

Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit

na úřední desce.

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou aktualizovanou k 01. 02. 2017 ke zveřejně

na úřední desce převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,

které se nacházejí na území Vaší obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným

vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany:

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle

Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte.

S pozdravem

Bc. Jana Mayerová

ředitelka odboru

íloha: seznam neznámých vlastníků zde ke stažení

Datum sejmutí: 15. 3. 2017 Zodpovídá: Jitka Bezdíčková